FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Jakie powinny zostać zachowane odległości przy montażu szamba?

Minister Infrastruktury w swoim rozporządzeniu z 12 kwietnia 2012 określił dokładnie wymagania dotyczące odległości zbiornika betonowego na ścieki w rozdziale „Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe”. Odległość (do komina zbiornika, nie do ściany bocznej) powinna wynosić w przypadku:

 • Zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, czy też rekreacji indywidualnej:

  • 5 metrów od zewnętrznych okien i drzwi znajdujących się w pomieszczeniach mieszkalnych,

  • 2 metry od granicy działki sąsiedniej, ciągu pieszego lub też ulicy.


2. Jak dużą muszę mieć działkę?

Istnieje kilka wymogów nakładanych na użytkowników obiektów, jakimi są betonowe zbiorniki na szambo. Zachowana musi być m.in. 3-metrowa odległość od budynku i od dużych krzewów oraz drzew. Z każdej strony od granicy działki szambo oddzielać musi co najmniej 2 metry. W pobliżu nie mogą znajdować się także rurociągi i gazociągi oraz kable telekomunikacyjne i energetyczne.

W przypadku gdy obiekty są bezodpływowe mogą być umieszczane także na mniejszych gruntach.


3. Jakie pozwolenia są mi niezbędne, by zamontować szambo?

Pozwolenia na zamontowanie betonowych zbiorników oferowanych przez producenta POK-BET nie są wymagane przez prawo. Jednak zamiar budowy polskiego szamba należy trzydzieści dni przed rozpoczęcia prac ekipy budowlanej zgłosić do starostwa powiatowego. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy jednak tych działek, w których już na początku (w planie ich zagospodarowania) przewidziano budowę takiego obiektu, o konkretnych wymiarach.


4. Czego się wystrzegać przed zakupem szamba?

Przed podjęciem decyzji o budowie obiektu na swojej działce należy dokonać dokładnej analizy wszystkich za i przeciw, a także możliwości montażu na danym terenie. Należy wystrzegać się przede wszystkim:

 • firm montujących zbiornik na szambo bez użycia niezbędnego sprzętu i udziału przeszkolonej ekipy (np. nie przeprowadzone zostały próby szczelności),
 • zbyt niskiej ceny – beton wysokiej klasy o właściwościach wodoszczelnych i wytrzymałościowych musi kosztować pewną kwotę, a zejście poniżej oznacza użycie gorszych zamienników,
 • tzw. „mierzenia na oko” – wszystkie pomiary powinny być skrupulatne i dokładne tak, aby cała konstrukcja działała bez zarzutu, a jej budowa była zgodna z wymogami bezpieczeństwa.

Betonowe zbiorniki na szambo można montować na wielu terenach, więc warto wybrać firmę, która zajmie się transportem obiektów do wybranego przez Państwa miejsca bez nakładania dużych opłat – tak jak robimy to w POK-BET.


5. Czym różni się zbiornik jednokomorowy od dwukomorowego?

Wariant jednokomorowy monolityczny wyposażony jest w kominek betonowy oraz specjalny właz, które ułatwiają swobodniejszą eksploatację w dowolnym momencie.
Zbiorniki betonowe dwukomorowe to bardziej ekologiczne rozwiązanie, które stanowi alternatywę dla domostw bez dostępu do standardowej instalacji kanalizacyjnej. Oprócz rozdzielania ścieków stałych oraz płynnych, przyczynia się do sprawniejszego ich rozkładu.
Ponadto, w ofercie producenta cena szamba betonowego dwukomorowego jest wyższa, niż w przypadku jednokomorowego.

 


6. Jak właściwie dobrać pojemność zbiornika betonowego?

Zbiorniki na szambo betonowe mogą się od siebie różnić pojemnością, a ich dopasowanie zależy od kilku czynników:

 • Częstotliwość opróżniania szamba,

 • Zużycie wody w okresie przed opróżnieniem,

 • Liczba mieszkańców w budynku,

 • Wielkość budynku,

 • Pojemność wozu asenizacyjnego.

Uwzględnienie tych wszystkich czynników pozwoli na określenie jak duża powinna być pojemność zbiornika.

 


7. Szambo chcę umieścić na podjeździe. Można?

Nie ma co do tego przeciwwskazań, jeżeli zostanie zachowana wymagana odległość od budynków, instalacji czy przewodów . W przypadkach, gdy zbiorniki betonowe na szambo powstają na podjeździe stosowane jest jednak dodatkowe zabezpieczenie w postaci płyty kładzionej na wierzchu konstrukcji. Dzięki tak solidnej, dodatkowej ochronie konstrukcja będzie zabezpieczona nawet przy kilkutonowym obciążeniu i ruchu samochodów.


8. Szambo chcę zakopać głębiej niż 0,5 m pod ziemią. Można?

Jeżeli takie jest życzenie Klienta oczywiście istnieje możliwość zakopania konstrukcji głębiej niż pół metra pod ziemią. W takim przypadku konieczne będzie jednak poinformowanie o tym naszej firmy z wyprzedzeniem – wówczas monterom zostaną dostarczone przez producenta dodatkowe wyposażenie, takie jak wzmocniona płyta czy dodatkowe kominki. Tworzenie głębszego wykopu pod szamba betonowe zajmie również naturalnie nieco więcej czasu niż tradycyjny montaż zbiornika.


9. Mam podmokły teren. Czy można zamontować na nim szambo betonowe?

Tak. W przypadku, gdy zbiorniki betonowe mają zostać zamontowane na podmokłym terenie lub gruncie z wysokim poziomem wód gruntowych montaż szamba odbywa się z zastosowaniem bardziej restrykcyjnych sposobów ochrony obiektu. W tych przypadkach ziemia może być dodatkowo wzmocniona przed osuwaniem, możliwe jest także głębsze osadzenie zbiornika. Oprócz piasku do zasypywania konstrukcji stosuje się wówczas mieszanki z cementem.


10. Czy towar mogę odebrać samemu ? Ile kosztuje transport i rozładunek?

Istnieje możliwość samodzielnego odebrania towaru przez Klienta, jednak dzięki współpracy ze sprawdzonymi dostawcami możemy zaproponować Państwu atrakcyjne ceny transportu szamba, wynikające z możliwości tzw. transportu łącznego. Cena usługi uzależniona jest od wielkości i rodzaju zbiornika betonowego, jego wagi, a także odległości – działamy na terenie całej Polski. Rozładunek wliczony jest w cenę transportu.


11. Kiedy i jak przygotować wykop?

Wykop pod szambo betonowe należy przygotować najwcześniej jeden dzień przed rozpoczęciem montażu. Najlepiej jednak jest zamówić ciężki sprzęt na trzy godziny przed przybyciem ekipy monterskiej. Jest to spowodowane możliwością pojawienia się opadów atmosferycznych, które mogą zmienić kształt dna wykopu lub kompletnie go zniszczyć. Deszcz może również całkowicie zalać wykop pod zbiornik na szambo, co niepotrzebnie wydłuży wykonywane na nim prace.
Wykopy pod szamba betonowe powinny zostać wykonane przez koparkę, co spowodowane jest kilkoma czynnikami:

 • Wody gruntowe utrudniają wykonanie wykopu na większych głębokościach,

 • Polskie gleby rzadko charakteryzują się ziemią niespoistą, która stanowi idealny rodzaj gruntu pod wykop,

 • Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, dzięki wykorzystaniu godziny pracy sprzętu, zamiast kilkunastu godzin pracy manualnej.

Przygotowany wykop pod szambo betonowe powinien być przynajmniej o 50 centymetrów większy od wymiarów planowanego zbiornika. Pozwala to nie tylko zapewnić naszej firmie jego swobodne zamontowanie, ale i odpowiednio doprowadzić rury ściekowe. Ponadto, zmniejsza to szanse na zawalenie się ścian wykopu.

 


12. Jaki powinien być spadek rury kanalizacyjnej?

Trasa rury kanalizacyjnej musi zostać bardzo dobrze zaplanowana przed jej montażem. Sam jej spadek powinien wynosić od 1 do 2 centymetrów (1-2%) na każdy metr długości przewodu. W tym samym czasie należy unikać spadku większego niż 15% w szambie betonowym, ponieważ może to spowodować powstanie zatoru w przepływie.

 


13. Po jakim czasie od montażu można zacząć użytkować szambo?

Po zakończeniu prac związanych z montażem betonowe obiekty są praktycznie od razu gotowe do użytku. Należy oczywiście przeprowadzić próbę szczelności oraz sprawdzić czy zbiorniki na szambo są podłączone do sieci domowej w sposób prawidłowy i nie wymagają poprawek. Jeżeli stworzona przez producenta konstrukcja po zainstalowaniu uzyska akceptację naszych pracowników można rozpocząć jego użytkowanie.


14. Jak często należy opróżniać szambo?

Istnieje jednak kilka czynników, które wpływają na tą częstotliwość:

 • Zużycie wody przez mieszkańców budynku,

 • Okres czasowy pomiędzy przyjazdem wozu asenizacyjnego.

Niektóre firmy oferują doraźne wezwanie wozu, co pozwala na regulację jego przyjazdu w zależności od potrzeb. Ta alternatywa kierowana jest przede wszystkim dla domowników, którzy mieszkają w budynku nieregularnie.

 


15. Co zrobić z nieużywanym zbiornikiem na szambo?

W sytuacji gdy zbudowane przy domu zbiorniki na szambo nie są przez Państwa używane należy pozbyć się ich z terenu działki lub zmienić przeznaczenie. Powinno się przede wszystkim w sposób staranny zdezynfekować wnętrze obiektu. Ostrzegamy – nie należy wchodzić do wnętrza szamba! Nawet gdy nie jest ono używane nadal istnieje możliwość emisji trujących i szkodliwych dla zdrowia substancji.

Dokładnie wyczyszczone i zdezynfekowane zbiorniki mogą służyć jako np. pojemnik na deszczówkę, dzięki czemu zaoszczędzą Państwo na wodzie, którą można wykorzystać do mycia samochodów czy podlewania ogrodu. Jeżeli nie chcą Państwo wykorzystywać pustej konstrukcji można ją rozebrać, a poszczególne części przeznaczyć do recyklingu. Powstała w ten sposób przestrzeń po zakopaniu ziemią będzie gotowa do ponownego zagospodarowania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Jakie powinny zostać zachowane odległości przy montażu szamba?

Minister Infrastruktury w swoim rozporządzeniu z 12 kwietnia 2012 określił dokładnie wymagania dotyczące odległości zbiornika betonowego na ścieki w rozdziale „Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe”. Odległość (do komina zbiornika, nie do ściany bocznej) powinna wynosić w przypadku:

 • Zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, czy też rekreacji indywidualnej:

  • 5 metrów od zewnętrznych okien i drzwi znajdujących się w pomieszczeniach mieszkalnych,

  • 2 metry od granicy działki sąsiedniej, ciągu pieszego lub też ulicy.


2. Jak dużą muszę mieć działkę?

Istnieje kilka wymogów nakładanych na użytkowników obiektów, jakimi są betonowe zbiorniki na szambo. Zachowana musi być m.in. 3-metrowa odległość od budynku i od dużych krzewów oraz drzew. Z każdej strony od granicy działki szambo oddzielać musi co najmniej 2 metry. W pobliżu nie mogą znajdować się także rurociągi i gazociągi oraz kable telekomunikacyjne i energetyczne.

W przypadku gdy obiekty są bezodpływowe mogą być umieszczane także na mniejszych gruntach.


3. Jakie pozwolenia są mi niezbędne, by zamontować szambo?

Pozwolenia na zamontowanie betonowych zbiorników oferowanych przez producenta POK-BET nie są wymagane przez prawo. Jednak zamiar budowy polskiego szamba należy trzydzieści dni przed rozpoczęcia prac ekipy budowlanej zgłosić do starostwa powiatowego. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy jednak tych działek, w których już na początku (w planie ich zagospodarowania) przewidziano budowę takiego obiektu, o konkretnych wymiarach.


4. Czego się wystrzegać przed zakupem szamba?

Przed podjęciem decyzji o budowie obiektu na swojej działce należy dokonać dokładnej analizy wszystkich za i przeciw, a także możliwości montażu na danym terenie. Należy wystrzegać się przede wszystkim:

 • firm montujących zbiornik na szambo bez użycia niezbędnego sprzętu i udziału przeszkolonej ekipy (np. nie przeprowadzone zostały próby szczelności),
 • zbyt niskiej ceny – beton wysokiej klasy o właściwościach wodoszczelnych i wytrzymałościowych musi kosztować pewną kwotę, a zejście poniżej oznacza użycie gorszych zamienników,
 • tzw. „mierzenia na oko” – wszystkie pomiary powinny być skrupulatne i dokładne tak, aby cała konstrukcja działała bez zarzutu, a jej budowa była zgodna z wymogami bezpieczeństwa.

Betonowe zbiorniki na szambo można montować na wielu terenach, więc warto wybrać firmę, która zajmie się transportem obiektów do wybranego przez Państwa miejsca bez nakładania dużych opłat – tak jak robimy to w POK-BET.


5. Czym różni się zbiornik jednokomorowy od dwukomorowego?

Wariant jednokomorowy monolityczny wyposażony jest w kominek betonowy oraz specjalny właz, które ułatwiają swobodniejszą eksploatację w dowolnym momencie.
Zbiorniki betonowe dwukomorowe to bardziej ekologiczne rozwiązanie, które stanowi alternatywę dla domostw bez dostępu do standardowej instalacji kanalizacyjnej. Oprócz rozdzielania ścieków stałych oraz płynnych, przyczynia się do sprawniejszego ich rozkładu.
Ponadto, w ofercie producenta cena szamba betonowego dwukomorowego jest wyższa, niż w przypadku jednokomorowego.

 


6. Jak właściwie dobrać pojemność zbiornika betonowego?

Zbiorniki na szambo betonowe mogą się od siebie różnić pojemnością, a ich dopasowanie zależy od kilku czynników:

 • Częstotliwość opróżniania szamba,

 • Zużycie wody w okresie przed opróżnieniem,

 • Liczba mieszkańców w budynku,

 • Wielkość budynku,

 • Pojemność wozu asenizacyjnego.

Uwzględnienie tych wszystkich czynników pozwoli na określenie jak duża powinna być pojemność zbiornika.

 


7. Szambo chcę umieścić na podjeździe. Można?

Nie ma co do tego przeciwwskazań, jeżeli zostanie zachowana wymagana odległość od budynków, instalacji czy przewodów . W przypadkach, gdy zbiorniki betonowe na szambo powstają na podjeździe stosowane jest jednak dodatkowe zabezpieczenie w postaci płyty kładzionej na wierzchu konstrukcji. Dzięki tak solidnej, dodatkowej ochronie konstrukcja będzie zabezpieczona nawet przy kilkutonowym obciążeniu i ruchu samochodów.


8. Szambo chcę zakopać głębiej niż 0,5 m pod ziemią. Można?

Jeżeli takie jest życzenie Klienta oczywiście istnieje możliwość zakopania konstrukcji głębiej niż pół metra pod ziemią. W takim przypadku konieczne będzie jednak poinformowanie o tym naszej firmy z wyprzedzeniem – wówczas monterom zostaną dostarczone przez producenta dodatkowe wyposażenie, takie jak wzmocniona płyta czy dodatkowe kominki. Tworzenie głębszego wykopu pod szamba betonowe zajmie również naturalnie nieco więcej czasu niż tradycyjny montaż zbiornika.


9. Mam podmokły teren. Czy można zamontować na nim szambo betonowe?

Tak. W przypadku, gdy zbiorniki betonowe mają zostać zamontowane na podmokłym terenie lub gruncie z wysokim poziomem wód gruntowych montaż szamba odbywa się z zastosowaniem bardziej restrykcyjnych sposobów ochrony obiektu. W tych przypadkach ziemia może być dodatkowo wzmocniona przed osuwaniem, możliwe jest także głębsze osadzenie zbiornika. Oprócz piasku do zasypywania konstrukcji stosuje się wówczas mieszanki z cementem.


10. Czy towar mogę odebrać samemu ? Ile kosztuje transport i rozładunek?

Istnieje możliwość samodzielnego odebrania towaru przez Klienta, jednak dzięki współpracy ze sprawdzonymi dostawcami możemy zaproponować Państwu atrakcyjne ceny transportu szamba, wynikające z możliwości tzw. transportu łącznego. Cena usługi uzależniona jest od wielkości i rodzaju zbiornika betonowego, jego wagi, a także odległości – działamy na terenie całej Polski. Rozładunek wliczony jest w cenę transportu.


11. Kiedy i jak przygotować wykop?

Wykop pod szambo betonowe należy przygotować najwcześniej jeden dzień przed rozpoczęciem montażu. Najlepiej jednak jest zamówić ciężki sprzęt na trzy godziny przed przybyciem ekipy monterskiej. Jest to spowodowane możliwością pojawienia się opadów atmosferycznych, które mogą zmienić kształt dna wykopu lub kompletnie go zniszczyć. Deszcz może również całkowicie zalać wykop pod zbiornik na szambo, co niepotrzebnie wydłuży wykonywane na nim prace.
Wykopy pod szamba betonowe powinny zostać wykonane przez koparkę, co spowodowane jest kilkoma czynnikami:

 • Wody gruntowe utrudniają wykonanie wykopu na większych głębokościach,

 • Polskie gleby rzadko charakteryzują się ziemią niespoistą, która stanowi idealny rodzaj gruntu pod wykop,

 • Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, dzięki wykorzystaniu godziny pracy sprzętu, zamiast kilkunastu godzin pracy manualnej.

Przygotowany wykop pod szambo betonowe powinien być przynajmniej o 50 centymetrów większy od wymiarów planowanego zbiornika. Pozwala to nie tylko zapewnić naszej firmie jego swobodne zamontowanie, ale i odpowiednio doprowadzić rury ściekowe. Ponadto, zmniejsza to szanse na zawalenie się ścian wykopu.

 


12. Jaki powinien być spadek rury kanalizacyjnej?

Trasa rury kanalizacyjnej musi zostać bardzo dobrze zaplanowana przed jej montażem. Sam jej spadek powinien wynosić od 1 do 2 centymetrów (1-2%) na każdy metr długości przewodu. W tym samym czasie należy unikać spadku większego niż 15% w szambie betonowym, ponieważ może to spowodować powstanie zatoru w przepływie.

 


13. Po jakim czasie od montażu można zacząć użytkować szambo?

Po zakończeniu prac związanych z montażem betonowe obiekty są praktycznie od razu gotowe do użytku. Należy oczywiście przeprowadzić próbę szczelności oraz sprawdzić czy zbiorniki na szambo są podłączone do sieci domowej w sposób prawidłowy i nie wymagają poprawek. Jeżeli stworzona przez producenta konstrukcja po zainstalowaniu uzyska akceptację naszych pracowników można rozpocząć jego użytkowanie.


14. Jak często należy opróżniać szambo?

Istnieje jednak kilka czynników, które wpływają na tą częstotliwość:

 • Zużycie wody przez mieszkańców budynku,

 • Okres czasowy pomiędzy przyjazdem wozu asenizacyjnego.

Niektóre firmy oferują doraźne wezwanie wozu, co pozwala na regulację jego przyjazdu w zależności od potrzeb. Ta alternatywa kierowana jest przede wszystkim dla domowników, którzy mieszkają w budynku nieregularnie.

 


15. Co zrobić z nieużywanym zbiornikiem na szambo?

W sytuacji gdy zbudowane przy domu zbiorniki na szambo nie są przez Państwa używane należy pozbyć się ich z terenu działki lub zmienić przeznaczenie. Powinno się przede wszystkim w sposób staranny zdezynfekować wnętrze obiektu. Ostrzegamy – nie należy wchodzić do wnętrza szamba! Nawet gdy nie jest ono używane nadal istnieje możliwość emisji trujących i szkodliwych dla zdrowia substancji.

Dokładnie wyczyszczone i zdezynfekowane zbiorniki mogą służyć jako np. pojemnik na deszczówkę, dzięki czemu zaoszczędzą Państwo na wodzie, którą można wykorzystać do mycia samochodów czy podlewania ogrodu. Jeżeli nie chcą Państwo wykorzystywać pustej konstrukcji można ją rozebrać, a poszczególne części przeznaczyć do recyklingu. Powstała w ten sposób przestrzeń po zakopaniu ziemią będzie gotowa do ponownego zagospodarowania.

Copyright (c) Pok-Bet. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Kontakt: poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00
sobota 9.00 18.00
tel. +48 693 628 209
biuro@pok-bet.pl